Menu

Arbejdsbeskrivelser centrale roller

Formand

Ansvarsområder og opgaver:

 • Fodboldafdelingens ansigt udadtil
 • Repræsenterer klubben ved relevante arrangementer
 • Ansvarlig for bestyrelsens arbejde
 • Involveret i ansættelser, hvor der er økonomi involveret
 • Sikre at vision udarbejdes, evalueres og efterleves
 • Sikre at politikker udarbejdes, evalueres og efterleves
 • Sikre at retningslinjer udarbejdes, evalueres og efterleves
 • Har overblik over fodboldafdelingens udvikling på alle områder – herunder økonomi/budget
 • Bestyrelsesmøder
 • Hovedforeningsbestyrelsesmøder
 • Disciplinærudvalgsmøder (ved særlige sager)
 • Eksterne møder (Kommune, DBU, andre samarbejdspartnere)

Timeforbrug ca. 5-10 timer pr. måned

 

Menigt bestyrelsesmedlem

Ansvarsområder og opgaver

Bestyrelsen leder og udvikler klubben og træffer beslutninger på hele fodboldafdelingens vegne.

Bestyrelsen er ansvarlig for den overordnede drift i klubben, herunder materialer, vilkår og rammer for afdelingens mange aktiviteter samt økonomi.
Hvert menigt medlem er kontaktperson til forskellige uddelegerede opgaver og udvalg.

 • Bestyrelsesmøder
 • Udvalgsmøder efter behov

Timeforbrug: 40 timer pr år

 

Sekretær

Ansvarsområder og opgaver

 • Udarbejde dagsorden til bestyrelsesmøder i samarbejde med formanden
 • Indkalde til bestyrelsesmøder
 • Skrive og udsende referater fra bestyrelsesmøder
 • Vedligeholde og udbygge beskrivelsen af strukturen og stillingsbeskrivelser
 • Bestyrelsesmøder

Timeforbrug: 20 timer pr. år

 

Kasserer

Ansvarsområder og opgaver

 • Ansvarlig for, at der er styr på økonomien i klubben.
 • Tilser at budgetter overholdes: Hvert kvartal fremsendes oversigt over regnskabet til bestyrelsen.
 • Lave årsregnskab.
 • Sørger for daglig bogføring af kreditorfakturaer og udlæg til trænere i forbindelse med turneringer.
 • Månedlig afstemning af bankkonti.
 • Fakturering af leje af kunstgræsbane.
 • Styr på stamdata i KlubOffice og oprettelse af trænere.
 • Kontingentkørsel 3 gange om året (via KlubOffice).
 • Manuelt indhent kontingent ved medlemmer med fritidspas.
 • Vedligeholdelse af trænere i Fremmøderegistreringssystem (Rambøll).
 • Indberet aktivitetsstøtte.
 • Opgørelse af medlemmer til Hovedforeningen.
 • Besvarer diverse forespørgsel på mails.

Timeforbrug: 10 timer pr. mdr.

 

Kampfordeler

Ansvarsområder og opgaver:

 • Generelt ansvarlig for punkter under Turneringer og hold i KlubOffice
 • Planlægning af træningstider for alle hold i klubben
 • Ansvarlig for tilrettelæggelse af alle fodboldkampe i klubben
 • Fastsætter spilletidspunkter for alle kampe i samarbejde med trænere og ledere
 • Fastsætter spillested
 • Koordinerer ændring af spilletider mm. i samarbejde med trænere og ledere
 • Ansvarlig for kontakt til andre klubbers kampfordelere
 • Ansvarlig for tilmelding af hold
 • Videresender og koordinere diverse informationer fra DBU fx.:

   Holdtilmeldinger

   Ændrede spilletider, spillesteder, modstandere

   Afbud til kampe

   Karantæner

   Protester

 • Trænermøder
 • DBU's kampfordelermøde

Timeforbrug ca. 10-15 timer pr. måned

Årsplan:

 • Tilmelding til turnering forår (februar – marts)
 • Endelig turneringsplan forår (marts, juni – juli og oktober)
 • Træningstider forår (marts)
 • Udtrækning af hold forår (marts – juni)
 • Sikre at baner er til rådighed i forhold til kampafviklingen forår (april – juni)
 • Flytning af kampe forår (april – juni)
 • Tilmelding til turnering efterår (juni)
 • Endelig turneringsplan efterår (juli)
 • Træningstider efterår (juli)
 • Udtrækning af hold efterår (juli – oktober)
 • Sikre at baner er til rådighed i forhold til kampafviklingen efterår (august – oktober)
 • Flytning af kampe efterår (august – oktober)
 • Tilmelding til turnering vinter (september – oktober)
 • Endelig turneringsplan vinter (oktober)
 • Træningstider vinter (oktober)
 • Udtrækning af hold vinter (oktober – marts)
 • Sikre at baner er til rådighed i forhold til kampafviklingen vinter (november – marts)
 • Flytning af kampe vinter (november – marts)

 

Børneansvarlig

Ansvarsområder og opgaver:

 • Ansvarlig for udarbejdelse af sportslige målsætninger på børneniveauet
 • Ansvarlig for det sportslige arbejde på børneniveauet
 • Repræsentere og udleve klubbens værdier, holdninger og mål
 • Ansvarlig for opstart af nye hold (Sandkasse/U7)
 • Sikre et godt samarbejde mellem årgangene for børn samt mellem ungdom og børn, med henblik på en optimal og glidende overgang for spillerne
 • Ansvarlig for sæsonopstartsmøde for alle trænere og ledere på niveauet
 • Ansvarlig for sæsonevaluering i forhold til alle hold (årgange)
 • Ansvarlig for at niveauets trænerressourcer udnyttes optimalt på tværs at hold, årgange, niveauer
 • Ansvarlig for børneudvalgets arbejde
 • Ansvarlig for at der arbejdes med træning på tværs af årgangene
 • Tager initiativ til afholdelse af forældremøder på alle årgange i samarbejde med børneudviklingstræner
 • Støtter, supportere og plejer trænere, assistenter og holdledere i samarbejde med børneudviklingstræner
 • Hjælper med forældrekontakter
 • Arbejder med fastholdelse af trænere, ledere og spillere, samt undersøger årsagen til evt. afgang i samarbejde med børneudviklingstræner

Møder:

 • Sportsudvalgsmøder
 • Disciplinærudvalgsmøder
 • Børneudvalgsmøder
 • Sæsonopstarts- og evalueringsmøder
 • Forældremøder

Timeforbrug ca. 5-10 timer pr. måned 

 

Børneudviklingstræner

Ansvarsområder og opgaver:

 • Rekrutterer trænere, trænerassistenter og holdledere
 • Ansvarlig for at der tages initiativer i forhold til rekruttering af nye spillere
 • Træner for trænerne – Trænernes ven, herunder:
  • Sparring
  • Supervision
  • Inspiration
  • Vejledning
 • Arbejdes med træning på tværs af årgangene
 • Uddannelsesplan for børnetrænere (bl.a. C-uddannelse i klubregi)
 • Garant for at sikre:
  • en klar linje i måden at træne på
  • efterlevelse af DBU’s Børnesyn
  • link mellem trænere og ledelse
 • Talsperson over for forældre og andre interessenter
 • Trænermøder
 • Forældremøder

Timeforbrug ca. 25 timer pr. måned

 

Materiale-ansvarlig

Ansvarsområder og opgaver

 • Ansvarlig for indkøb, organisering og opbevaring af materialer
 • Ansvarlig for arbejdet i materialeudvalget
 • Ansvarlig for registrering, udlevering og opbevaring af nøgler
 • Indkøber materialer indenfor det tildelte budget og indkomne ønsker
 • Sikrer orden og struktur på materialerne
 • Ansvarlig for dialog med trænere og ledere vedr. deres brug af materialer
 • Vedligeholder materialer
 • Samarbejder med den sponsoransvarlige vedr. indkøbs- og prisaftaler
 • Ansvarlig for orden mm. i bold- og materialerum
 • Materialer omfatter bl.a.:
  • Bolde
  • Overtrækstrøjer
  • Træningsrekvisitter (fx. kegler)
  • Lægetasker og indhold
 • Ansvarlig for samarbejdet omkring materialer og baner:
  • Mål
  • Hjørneflag
  • Stadion ur / måltavler
  • Spillerbokse

Timeforbrug: 10-15 timer pr. halvsæson

 

Kunstgræsansvarlig

Ansvarsområder og opgaver

 • Ansvarlig for indkøb, organisering og opbevaring af materialer til brug for vedligeholdelse
 • Ansvarlig for jævnlig kørsel af ATV på kunstgræsbane

Timeforbrug: 10 timer pr md

 

Træner

Ansvarsområder og opgaver

 • Repræsentere klubbens holdninger og værdier bl.a. i forhold til spillere og forældre
 • Ansvarlig for at spillerne får gode oplevelser
 • Ansvarlig for at der på alle hold er en holdleder (i samarbejde med den niveauansvarlige)
 • Ansvarlig for tilrettelæggelse af god træning, der giver den enkelte spiller mulighed for at udvikle sig såvel sportsligt som socialt
 • Deltage aktivt i klublivet i Brædstrup IF Fodbold
 • Samarbejde positivt og konstruktivt med øvrige trænere både omkring holdet, årgangen, niveauet og hele Brædstrup IF Fodbold
 • Løbende udvikle dine træner kompetencer fx. via deltagelse i kurser og møder
 • Ansvarlig for afvikling af kampe og træning
 • Ansvarlig for at skabe rammerne for et godt forældresamarbejde
 • Ansvarlig for at der kun benyttes lovlige spillere til kamp
 • Ansvarlig for at klubhuset åbnes i passende tid inden træning og kampe, så alle kan nå at klæde om
 • Ansvarlig for at klubhuset (omklædningsrum) efterlades ryddet
 • Ansvarlig for aflåsning af klubhuset, hvis I er de sidste brugere
 • Ansvarlig for holdlederens ansvarsområder, hvis der ikke er en holdleder på holdet
 • Forældremøder

Timeforbrug 32 timer pr mdr (ved flere trænere kan timerne fordeles)

Luk