Menu

Kunstgræsbane

TMG Fodbold arbejder intensivt på at få etableret en kunstgræsbane i Mårslet. Banen skal placeres på den nuværende grusbane og vil blive fuldt integreret i vores nuværende idrætsanlæg.

Vi er udvalgt til at modtage tilskud fra Århus Kommune, men har brug for selv at samle et stort beløb sammen førend projektet kan realiseres. Vi håber derfor på kæmpe opbakning fra alle Mårslettere - både private og det lokale erhvervsliv.

Som privat kan du støtte projektet som enten guld- eller sølv sponsor. Et guld sponsorat koster 2.500 kr. og et sølvsponsorat koster 1.000 kr. Begge beløb er fradragsberettigede.

Som erhvervsdrivende kan man støtte projektet ved et bande-sponsorat på 10.000 kr. (Guld sponsor) eller 25.000 kr. (Platin sponsor). Banden placeres på hegnet omkring banen, måler 0,70*2,50 meter og er i farver. Beløbet er fradragsberettiget.

Udover ovenstående muligheder, er alle bidrag (store som små) yderst velkomne!


Du har følgende muligheder for at støtte:

  1. Via DBUs gavefond kan du som privat person overføre penge til projektet. Alle beløb indbetalt via DBU er fradragsberettiget. DBU giver selv besked om dit bidrag til SKAT. Direkte link til DBU. Send også en e-mail til thomasvestergaard71@gmail.com med navn på indbetaler.
  2. Som erhvervssponsor kan du overføre via vores bankkonto i Djurslands Bank: 7266-0001238013. Husk at angive navn og virksomhedsnavn.Vi opdaterer løbende denne side med bidragsydere.