Menu

Sæsonstart udsættes...

image
28. marts 2018 kl. 17:39

Nyt fra Århus kommune:

Desværre har vi ikke vejret med os i forbindelse med forårsopstarten. DMI melder fortsat nattefrost frem til 1. april. Dagtemperaturen er under 5 grader i hele perioden frem til 10. april (15-døgns-prognosen). Som det ser ud nu, håber vi stadig at kunne åbne banerne medio april, men der skal snart større mirakler til – i det mindste i form af varme og optørring.

 

Boldbanernes tilstand

Boldbanerne har det desværre skidt. Den megen nedbør kombineret med brug af banerne i efteråret har givet komprimeringsskader i vækstlaget.

Vinterens vejr har også givet store udfordringer med sneskimmel. Sneskimmel er er en svampesygdom, der får græsset til at gå ud med store bare pletter til følge. Det døde græs må fjernes med vertikalskæring. Herefter må arealerne eftersås. Desværre vil skaderne først kunne genoprettes, når der igen er spiring og vækst i græsset i forsommeren.

Forårsklargøring

Lige nu venter vi på, at frosten kommer af jorden og temperaturen stiger. Så banerne tørrer op, og forårsklargøringen kan udføres. Mange baner står nu ujævne. Regnormene har lagt mange store ormeskud op på overfladen af jorden gennem efteråret og den lune del af vinteren. Formålet med at strigle banerne er at trække toppene af ormeskuddene inden brug. Gøres dette ikke inden, bliver banerne endnu mere ujævne og puklede i form af fladmaste ormeskud. Forårsklargøringen tager 2 arbejdsuger at udføre på alle baner. Vi håber at komme i gang efter påske, når jorden er tør og vil om nødvendigt klarmelde anlæg, som de bliver færdige.

Strejke / lockout

I dette forår arbejder vi med endnu en udfordring i form af den varslede strejke/lockout. Vores driftsledere i Natur og Vej Service er udtaget til strejke fra den 4. april 2018. Derfor kan der ikke arbejdes på at klargøre banerne, før denne strejke er afblæst eller ophørt.

I Sport & Fritid er vi som medarbejdere lockoutede med virkning fra 10. april 2018. Vi vil således heller ikke være på arbejde, før denne er afblæst eller ophørt. Dette har også betydning for anvendelsen af skolefaciliteter, herunder omklædningsrum i Aarhus Kommune. 

Nye koder på bomme

Desværre oplever vi at miste mange kodelåse på anlæggene. Derfor har vi valgt igen at ændre koderne. For fodboldklubber, der har aktiviteter på anlæg med kodelåse, og som har brug for at kende koden, kan klubbens formand henvende sig til Morten Thomsen på mnat@aarhus.dk og få denne oplyst.

Ny udmelding om sæsonstart

Vi melder nyt ud igen umiddelbart efter påske med opdatering om sæsonstart og konflikten.