Menu

Kunstgræsbane

TMG Fodbold arbejder intensivt på at få etableret en kunstgræsbane i Mårslet. Banen skal placeres på den nuværende grusbane og vil blive fuldt integreret i vores nuværende idrætsanlæg.

Selv med et tilskud fra Århus Kommune, har vi brug for selv at samle et stort beløb sammen førend projektet kan realiseres. Vi håber derfor på kæmpe opbakning fra alle Mårslettere - både private og det lokale erhvervsliv.

Som privat kan du støtte projektet som enten guld- eller sølv sponsor. Et guld sponsorat koster 2.500 kr. og man får navn på støtte-tavle som placeres ved banens indgang. Et sølvsponsorat koster 1.000 kr. og man får navn vist på TMG Fodbolds website. Begge beløb er fradragsberettigede.

Som erhvervsdrivende kan man støtte projektet ved et bande-sponsorat på 10.000 kr. Banden placeres på hegnet omkring banen, måler 0,70*2,50 meter og er i farver. Beløbet er fradragsberettiget.

Udover ovenstående muligheder, er alle bidrag (store som små) yderst velkomne!


Du har følgende muligheder for at støtte:

  1. Via DBUs gavefond kan du overføre penge til projektet. Alle beløb indbetalt via DBU er fradragsberettiget. Du kan donere penge både som privatperson og som virksomhed. DBU giver selv besked om dit bidrag til SKAT. Direkte link til DBU
  2. Via overførsel til vores bankkonto i Djurslands Bank: 7266-0001238013. Husk at angive navn eller virksomhedsnavn.


 
Hvis vi er så uheldige, at Aarhus Kommune ikke udvælger vores projekt i 2018, vil vi fortsætte med at ansøge i de kommende år. Lykkes det ikke at få tilskud fra kommunen inden 1. januar 2021 vil alle bidragsydere have mulighed for at få beløbet refunderet.

Vi opdaterer løbende denne side med bidragsydere.